Buurtsuper.be bezoekt Europees Economisch Sociaal Comité

Nieuws

Afgelopen dinsdag, 12 maart 2019, was Buurtsuper.be op bezoek bij het Europees Economisch Sociaal Comité. Dit is het officieel adviesorgaan dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad moeten raadplegen alvorens ze bedrijfseconomische en sociale beleidsmaatregelen te kunnen nemen.

Buurtsuper.be werd uitgenodigd door het Europees Economisch Sociaal Comité (EESC) om de Europese retail voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de komende decennia.

Winkelopeningstijden, vestigingsbeleid, verkoop met verlies, machtsconcentratie van grotere retailers ten aanzien van kmo-leveranciers, franchise en - uiteraard - e-commerce en milieu kwamen uitgebreid aan bod.

Buurtsuper.be pleitte voor een Europese retail die rekening houdt met de specificiteit van zelfstandige ondernemers en kmo’s. Voor een aantal dossiers, zoals winkelopeningstijden en vestigingsbeleid, is Buurtsuper.be voorstander van het subsidariteitsprincipe waarbij de beslissingsmacht zoveel mogelijk bij de lidstaten zelf komt te liggen.

Spijts de bezwaren van de Europese Commissie heeft Buurtsuper.be daarnaast het wettelijk verbod op de verkoop met verlies bepleit. Ook voor een duurzame voedselketen waarbij elke schakel rendabel kan opereren en niet onder druk wordt gezet door grotere en multinationale marktspelers, werd een lans gebroken. Buurtsuper.be vroeg ook nog eens om komaf te maken met postcontractuele concurrentiebedingen in franchisecontracten of andere bedingen die franchisenemers voor het leven binden aan één bepaalde franchisegever.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1694)

Plastic kassazakjes: engagementen sector gaan verder dan wet

Nieuws

Sinds juni van dit jaar is het Vlaams verbod op het gratis verdelen van plastic kassazakjes officieel van kracht. Strikt wettelijk gezien mogen winkels hun voorraden nog uitdelen tot het einde van dit jaar. UNIZO, Buurtsuper.be en Comeos roepen hun leden nu echter al op om geen plastic zakjes meer te verdelen aan de kassa.
Lees meer ››

Medewerkers in buurtsupers maken het verschil

Nieuws

Al 55 jaar staat Christiane Goossens (76) - ‘madame Goossens’ voor collega’s en klanten - in Aalst achter de supermarktkassa. Het is voor medewerkers zoals Christiane, dat Buurtsuper.be dit jaar het personeel centraal zet tijdens haar imagocampagne.
Lees meer ››