Buurtsuper.be bezoekt Europees Economisch Sociaal Comité

Nieuws

Afgelopen dinsdag, 12 maart 2019, was Buurtsuper.be op bezoek bij het Europees Economisch Sociaal Comité. Dit is het officieel adviesorgaan dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad moeten raadplegen alvorens ze bedrijfseconomische en sociale beleidsmaatregelen te kunnen nemen.

Buurtsuper.be werd uitgenodigd door het Europees Economisch Sociaal Comité (EESC) om de Europese retail voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de komende decennia.

Winkelopeningstijden, vestigingsbeleid, verkoop met verlies, machtsconcentratie van grotere retailers ten aanzien van kmo-leveranciers, franchise en - uiteraard - e-commerce en milieu kwamen uitgebreid aan bod.

Buurtsuper.be pleitte voor een Europese retail die rekening houdt met de specificiteit van zelfstandige ondernemers en kmo’s. Voor een aantal dossiers, zoals winkelopeningstijden en vestigingsbeleid, is Buurtsuper.be voorstander van het subsidariteitsprincipe waarbij de beslissingsmacht zoveel mogelijk bij de lidstaten zelf komt te liggen.

Spijts de bezwaren van de Europese Commissie heeft Buurtsuper.be daarnaast het wettelijk verbod op de verkoop met verlies bepleit. Ook voor een duurzame voedselketen waarbij elke schakel rendabel kan opereren en niet onder druk wordt gezet door grotere en multinationale marktspelers, werd een lans gebroken. Buurtsuper.be vroeg ook nog eens om komaf te maken met postcontractuele concurrentiebedingen in franchisecontracten of andere bedingen die franchisenemers voor het leven binden aan één bepaalde franchisegever.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1469)

VLAM activiteitenverslag 2018

Nieuws

De buitenwereld kent VLAM vooral van de binnenlandse mediacampagnes voor consumenten. VLAM spreekt echter ook professionals aan: gezondheidswerkers, handelaars, winkeliers of horeca-uitbaters. Het promotiecentrum hecht steeds meer belang aan communicatie over duurzaamheid.
Lees meer ››

Wat met flexi-jobs na verkiezingen?

Nieuws

Wie minstens vier vijfde werkt of gepensioneerd is, mag een flexi-job uitoefen in de horeca, bij bakkers en slagers en in de kleinhandel. Sommige politieke partijen stellen het systeem van de flexi-jobs in vraag.
Lees meer ››