Concurrentiewaakhond onderzoekt schendingen eerlijke concurrentie

Nieuws

De Belgische mededingingsautoriteit (BMA) voert een onderzoek naar oneerlijke concurrentie in de Belgische supermarktsector. De BMA deed al huiszoekingen bij Carrefour. Volgens de concurrentiewaakhond worden nog één of meerdere andere ketens onderzocht.

De huiszoekingen vinden plaats "op meerdere plaatsen in het land", na groen licht van een onderzoeksrechter. Carrefour en de andere ketens worden ervan verdacht via een samenwerkingsverband "praktijken te hanteren die mogelijk mededingingsbeperkend zijn", schrijft de BMA in een persbericht.

Dat betekent dat ze de concurrentieregels met de voeten zouden hebben getreden. "De ondernemingen worden ervan verdacht in het kader van een aankoopgroepering voor producten - bestemd voor de grootdistributie - praktijken te hanteren die mogelijk mededingingsbeperkend zijn", luidt het.

De Belgische mededingingsautoriteit benadrukt dat het voorlopig louter om een onderzoek gaat. Het is nog niet duidelijk of Carrefour en de andere keten(s) de regels daadwerkelijk hebben overtreden.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (2277)