Download hier een modelformulier voor sollicitaties bij uw buurtsuper

Nieuws CAO's

Buurtsuper.be krijgt regelmatig van haar leden de vraag of we geen modelformulier ter beschikking kunnen stellen die aan sollicitanten kan worden meegegeven. Buurtsuper.be maakte een handig formulier op.

Samen met het sociaal secretariaat ADMB heeft Buurtsuper.be nu zo’n modelformulier ontwikkeld, speciaal afgestemd op de zelfstandige supermarkten. Het bevat voor u als werkgever alle nuttige informatie die de sollicitant dient in te vullen en op basis waarvan u een eerste indruk kan opdoen of zelfs eerste selectie kan maken tussen de kandidaten. De eerste blz. kan u tevens gebruiken als aankondigingsfiche op een opvallende plaats in uw winkel. Denk er ook aan dat Buurtsuper.be via het Sociaal Fonds interessante premies ter beschikking stelt aan werkgevers bij aanwerving van specifieke doelgroepen.

Voor meer informatie kan u op ons secretariaat terecht. Voor het downloaden & afprinten van het model sollicitatieformulier: klik hier

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1654)