Duidelijkheid over verkoop alcohol aan minderjarigen

Nieuws

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe producten met alcohol op de markt gekomen. Op het terrein is de vraag steeds groter geworden om klare wijn te schenken over de leeftijdsgrens voor dranken zoals alcoholpops en bier met tequila. De verduidelijking is er nu.

De verduidelijking is belangrijk voor de consument, de verkopers, horeca-uitbaters, verenigingen en andere organisatoren van evenementen. Ook voor de inspectiedienst die toeziet op de naleving van de wetgeving is dit cruciaal.  

Er is een principieel verbod voor het verkopen, schenken of aanbieden van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar. “Hierop is een uitzondering. Bier en wijn met inbegrip van schuimwijn zijn toegelaten vanaf 16 jaar”, licht minister De Block toe.

De volgende dranken zijn verboden voor jongeren onder 18 jaar:
•pre-mixen op basis van bier waaraan een (aroma van) sterke drank werd toegevoegd
•bieren die worden geëtiketteerd, voorgesteld of gecommercialiseerd met een verwijzing naar sterke drank
•pre-mixen op basis van wijn, waaraan andere dranken of producten worden toegevoegd

Pre-mixen op basis van bier waaraan een fruitaroma of een ander niet-alcoholisch product of drank wordt aan toegevoegd, zijn toegelaten vanaf 16 jaar.

In de praktijk betekent de nieuwe regelgeving ook dat een kassier, een schenker, een handelaar, … naar een geldig identiteitsbewijs mag vragen om de leeftijd te controleren. “In geval van twijfel mag iedereen naar de identiteitskaart vragen”, zegt De Block. “Wanneer het leeftijdsbewijs niet getoond wordt, kan men weigeren om alcohol te geven. Zo kan een eventuele inbreuk worden vermeden.”

Er zijn buitenlandse voorbeelden waarbij de leeftijd voor alcohol op 18 of zelfs 21 jaar staat. Dit sluit eventueel alcoholmisbruik niet uit. "We moeten jongeren uitleggen wat de risico’s van alcohol zijn. De ouders vervullen daarbij een belangrijke rol, ook meer algemeen bij de keuze voor gezonde drank en voeding. Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker", besluit minister De Block in haar persbericht.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (2225)

Een ‘superbuurt’ dankzij Coca-Cola

Nieuws

In aanloop van het ‘Weekend van de Klant’ organiseert Buurtsuper.be haar jaarlijkse imagocampagne. We kunnen deze campagne enkel maar organiseren dankzij de steun van onze corporate partners. Een van die zeer gewaardeerde partners is Coca-Cola.
Lees meer ››

Supermarkten bedanken franchisenemers

Nieuws

In het Super magazine van juni plaatsten alle grote enseignes een bedankadvertentie. Ze willen hiermee de franchisenemers en hun personeel nog eens uitdrukkelijk bedanken voor de geleverde inspanningen tijdens de coronacrisis!
Lees meer ››