Generieke autocontrolegids gepubliceerd

Nieuws Onze haccp begeleiding Wetgeving

Op 18 november werd de autocontrolegids G-044 voor de B2C-sector gepubliceerd op de website van het FAVV. Deze gids is van toepassing op alle operatoren in de distributiesector.

De G-044 Autocontrolegids voor de B2C-sector bestaat naast de specifieke gidsen zoals G-007 (detailhandel), G-003(slagerij), G-023(Horeca) en G-026 (bakkerij). Dit betekent dat de specifieke sectorgidsen ook blijven bestaan. Elke operator kan bijgevolg kiezen welke gids(en) hij toepast (rekening houdend met de scope).

Tijdens de jaarlijkse update van uw autocontrolesysteem door de voedseladviseurs van Buurtsuper.be zal u de nodige toelichting krijgen.

Via onderstaande link kan u de generieke sectorgids consulteren.

http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/gidsen/distributie/generieke/

Voor meer info kan u terecht bij Veronique Bert (veronique.bert@buurtsuper.be)

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1654)