Hervorming tarieven voor externe preventiediensten

Nieuws

Sinds 1/1/16 is er een andere tariefregeling voor de externe preventiediensten, in het kader van de Wet op de Preventie en Bescherming op het werk van de werknemers. Buurtsuper.be en UNIZO werken hard aan een hervorming van het systeem.

De forfaitaire minimumbijdragen, verplicht te betalen aan de externe diensten, zijn wettelijk vastgelegd. Het tarief wordt bepaald door de groep waartoe men behoort. Voor detailhandel is dat normaal groep drie (basisbedrag 75,50 euro/werknemer). Wie van tariefgroep drie maximum vijf werknemers tewerk stelt op 30 november voorafgaand aan het jaar waarin de bijdrage verschuldigd is, betaalt 64,00 euro.

De tarieven zijn ook onderworpen aan de index. Voor 2019 maakt dat ondertussen: 80,12 euro (of 67,92 voor minder dan 5 WN). Dit zijn wettelijke minimumbedragen, maar de externe diensten kunnen meer aanrekenen. In ruil voor dat forfaitair bedrag is de externe dienst wel verplicht verschillende prestaties te leveren. Daaronder valt het medisch toezicht maar bijvoorbeeld ook het meewerken aan het opstarten en uitvoeren van een risicoanalyse, het voorstellen van preventiemaatregelen, het verrichten van een onderzoek van de arbeidsplaatsen …

Via deze link vind je een overzicht van wat precies is inbegrepen in het basisbedrag. 

Buurtsuper.be en UNIZO werken hard aan een hervorming van het systeem. Met de sociale partners zijn we alvast tot een unaniem advies gekomen. We vragen aan de minister om de groot- en detailhandel over te brengen van tariefgroep 3 naar tariefgroep 2. Dat betekent concreet een jaarlijkse bijdrage van 64,20 euro (of 54,65 euro voor minder dan 5 WN) ipv 80,12 en 67,92. Er ligt ook een nieuw ontwerp KB voor waarin de regels over bedrijfsbezoek en beleidsadvies worden aangescherpt.

Het zijn maar enkele stappen, maar wel essentiële. En intussen blijven we aandringen om andere facetten van het complexe dossier aan te pakken en te hervormen.

 

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1469)

VLAM activiteitenverslag 2018

Nieuws

De buitenwereld kent VLAM vooral van de binnenlandse mediacampagnes voor consumenten. VLAM spreekt echter ook professionals aan: gezondheidswerkers, handelaars, winkeliers of horeca-uitbaters. Het promotiecentrum hecht steeds meer belang aan communicatie over duurzaamheid.
Lees meer ››

Wat met flexi-jobs na verkiezingen?

Nieuws

Wie minstens vier vijfde werkt of gepensioneerd is, mag een flexi-job uitoefen in de horeca, bij bakkers en slagers en in de kleinhandel. Sommige politieke partijen stellen het systeem van de flexi-jobs in vraag.
Lees meer ››