Hoge stresscijfers zetten domper op werkplezier

Nieuws

Uit een nieuwe studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse vakbonden en werkgevers, blijkt dat meer dan één op de drie werknemers met problematische stress kampt.

Dat is het hoogste cijfer ooit gemeten. De werkstress zet ook een domper op het werkplezier, en zet verder de balans tussen werk en gezin onder druk. 

Om de drie jaar onderzoekt de SERV in welke mate Vlaamse werknemers plezier beleven aan hun job, kansen krijgen om bij te leren, werk en gezin kunnen combineren, en niet ziek of overspannen raken. Daarvoor zijn in de nieuwe studie 13.000 werknemers bevraagd. Werkbare jobs zijn des te belangrijker, als we langer moeten werken.

"In 2013 telden we nog 55 procent werkbare jobs; nu zijn dat er net géén 50 procent meer", zegt Frank Janssens van de SERV. "De doelstelling van de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering om te streven naar 60 procent werkbare jobs in 2020 wordt dus lang niet gehaald."

Hoofdoorzaak van de negatieve evolutie zijn de sterk gestegen klachten over werkstress. Niet minder dan 37 procent van de werknemers heeft last van stress. "We zijn in zes jaar geëvolueerd van ruim een kwart naar ruim een derde werknemers met stressproblemen. En nu tellen we 840.000 werknemers die kampen met problematische stress. Door de krappe arbeidsmarkt raken vacatures moeilijker ingevuld, en moet wie al werkt, een tandje bijsteken," zegt Janssens. "We worden op de werkvloer ook geconfronteerd met voortdurende veranderingen, zoals de digitale revolutie. En klanten, maar ook bijvoorbeeld patiënten en leerlingen, worden lastiger of veeleisender, wat kan ontaarden in intimidatie of agressie."

In de nieuwe studie zit nog slecht nieuws. "De stijgende stress zet ook vaak een domper op het werkplezier", analyseert Frank Janssens van de SERV. "21 procent van de Vlaamse werknemers raakt gedemotiveerd, en dat cijfer is sinds 2013 weer geleidelijk toegenomen."

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1972)