Meld administratieve rompslomp via redtape@unizo.be

Nieuws

Kafka.be, het meldpunt voor administratieve lasten en voorstellen voor administratieve vereenvoudiging, werd vandaag opnieuw gelanceerd door minister Philippe De Backer. Ook jij kan voorbeelden van administratieve overlast melden via redtape@unizo.be.

Uit een recente UNIZO-enquête blijkt dat voor 50% van de zelfstandige ondernemers administratieve vereenvoudiging één van de belangrijkste werkpunten is voor de federale en regionale regeringen die na de verkiezingen zullen aantreden. Nog volgens 29% van de ondernemers moet ‘een efficiëntere overheid’ één van de voornaamste verkiezingsthema’s worden. Volgens het tweejaarlijks rapport van het federaal planbureau zijn de totale kosten van de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen tussen 2014 en 2016 met 2,3% gestegen. Het grootste deel van de kosten van de administratieve lasten is voor rekening van de kleine ondernemingen (84% van alle ondernemingen).

UNIZO en Buurtsuper.be krijgen regelmatig meldingen van leden die administratieve lasten ervaren. Dat gaat van rompslomp bij het FAVV en het FAGG voor de registratie van verkoop van medische hulpmiddelen, accijnsaangiften bij de installatie van fruitsapautomaten voor de plastic flesjes, tot - heel actueel - het invullen van het UBO-register (het Register van uiteindelijk begunstigden). Ook de sociale wetgeving is veel te complex en moet worden vereenvoudigd.

Buurtsuper.be heeft al heel wat specifieke aandachtspunten voor buurtsupermarkten doorgegeven. Heb je nog een concreet voorbeeld van administratieve overlast waar je als buurtsuper mee wordt geconfronteerd? Meld het dan via redtape@unizo.be

 

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (2213)