Minimumlonen optrekken? Ja, maar voorzichtigheid geboden!

Nieuws

Vandaag, dinsdag 14 mei, verscheen in De Tijd een oproep van UNIZO om behoedzaam te zijn met het optrekken van de minimumlonen. Hierbij onderstreept de ondernemersorganisatie dat zij geenszins haar engagementen, binnen het ‘Interprofessioneel Akkoord’ (IPA) en met betrekking tot het gewaarborgd minimum maandinkomen, zal verloochenen.

Maar de eisen die de socialistische vakbond ABVV vandaag stelt, door middel van hun actie 'Voor meer koopkracht en tegen ongelijkheid’, zullen averechtse effecten hebben. UNIZO en de bij haar aangesloten organisatie Buurtsuper.be, die straks ook de sectorale onderhandelingen moet aanvatten, benadrukken dat zij voorstander zijn om betrokken werknemers meer te laten verdienen. Maar de rendabiliteit van de werkgevers mag daar niet onder lijden, want dit zou ontegensprekelijk de tewerkstellingskansen van laaggeschoolden kelderen.

De sectoren die het meeste laaggeschoolden tewerkstellen zijn niet alleen diegene die lage winsten genereren, maar daar krijgen ook veel laaggeschoolden en kansengroepen de kans om aan de werkloosheid te ontsnappen. Een te grote stijging van het minimumloon kan in die context de genadeslag betekenen voor zowel werknemers als werkgevers.

In de Nationale Arbeidsraad bestuderen de sociale partners scenario's om het minimumloon verder te doen stijgen dan de 1,1% die voorzien was in het IPA (Inter-professioneel Akkoord). Er is dan ook een concreet voorstel nodig om negatieve effecten voor de werkgevers te vermijden. Dat was trouwens overeengekomen in de Nationale Arbeidsraad. De compensatie kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een nieuwe bijdragevermindering voor werkgevers in de categorie van de lage lonen. In de plaats van het bruto minimumloon te verhogen kan de overheid ook de sociale en fiscale lasten voor de werknemer verder verminderen om 'werken meer te laten lonen'.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1972)