Neutrale sigarettenpakjes: kleinhandel krijgt één jaar om stock uit te verkopen

Nieuws

Er wordt een Koninklijk Besluit (voor de algemene bepalingen) en een Ministerieel Besluit (voor de technische voorschriften) uitgevaardigd die in uitvoering van de Europese Tabaksrichtlijn 2014/40 de standaardisering van de verpakking van tabaksproducten of zogenaamde neutrale sigarettenpakjes invoert.

In de praktijk betekent dit dat op deze productverpakkingen, zowel sigaretten als roltabak, enkel nog één kleurschakering en bepaalde vermeldingen zijn toegelaten. Meer bepaald gaat het over

- de productnaam of handelsnaam, naam, postadres, elektronisch adres en telefoonnummer van de producent, de fiscale zegel, de gezondheidswaarschuwingen en andere elementen verplicht door de Europese Richtlijn 2014/40/EU en de eventuele barcode.

De publicatie van de wetteksten wordt voorzien in de loop van het eerste trimester van 2019. De inwerkingtreding vindt plaats één jaar na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Fabrikanten en groothandel mogen vanaf 1/1/2020 de huidige verpakkingen niet meer op de markt brengen. Voor kleinhandelaars geldt het verkoopverbod vanaf 1/1/2021. Dit moet de kleinhandelaars de kans geven om hun bestaande stock te kunnen uitverkopen.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1469)

VLAM activiteitenverslag 2018

Nieuws

De buitenwereld kent VLAM vooral van de binnenlandse mediacampagnes voor consumenten. VLAM spreekt echter ook professionals aan: gezondheidswerkers, handelaars, winkeliers of horeca-uitbaters. Het promotiecentrum hecht steeds meer belang aan communicatie over duurzaamheid.
Lees meer ››

Wat met flexi-jobs na verkiezingen?

Nieuws

Wie minstens vier vijfde werkt of gepensioneerd is, mag een flexi-job uitoefen in de horeca, bij bakkers en slagers en in de kleinhandel. Sommige politieke partijen stellen het systeem van de flexi-jobs in vraag.
Lees meer ››