Project ‘Afrekenen met winkeldieven’ komt er toch niet

Nieuws

Na een bezoek aan het Nederlands project ‘Afrekenen met winkeldieven’, lanceerden we het idee om een gelijkaardig project in België te starten. De ‘superministerraad Veiligheid’ keurde in 2017 het project goed maar Buurtsuper.be vernam nu dat het er toch niet zal komen.

Bedoeling van het project ‘Afrekenen met winkeldieven’ was het aantal aangiften te verhogen én een lik-op-stuk-beleid te ontwikkelen. Het moest een dading mogelijk maken waarbij de winkeldief een schadevergoeding betaalt aan de winkelier zonder dat de politie ter plaatse moet komen.

In Nederland bestaat zo een systeem al lang: daar betaalt de winkeldief een bedrag van 181 euro aan de handelaar als schadevergoeding. Politie en parket kunnen zich daardoor concentreren op andere criminele feiten.

De zogenaamde ‘superministerraad Veiligheid’ keurde het project goed in 2017. De parketten wilden eerst nog een aantal aspecten van de te volgen procedure onderzoeken. Minister Ducarme kondigde aan dat in het najaar van 2018 alles in werking kon worden gesteld. Tot nu het bericht kwam dat het project, omwille van de regering in lopende zaken, er dan toch niet zal komen.

Jaarlijks meer dan 1% van de omzet gestolen
Luc Ardies, directeur van Buurtsuper.be: “In onze sector wordt elk jaar voor meer dan 1% van de omzet gestolen. Gelet op feit dat in veel supermarkten de netto winst amper iets meer is dan 1%, zijn die diefstallen een ernstige aderlating. Ik vind het een gebrek aan respect dat een project, dat al meer dan 2 jaar wordt aangekondigd, op die manier op de valreep moet sneuvelen. We kunnen nu enkel bij aanvang van de volgende legislatuur opnieuw van nul beginnen en hopen dat de komende regering een hogere prioriteit geeft aan deze nijpende problematiek.”

5.407 diefstallen per jaar
Volgens de federale politie gebeuren er 5.407 winkeldiefstallen per jaar. Dat zijn 15 diefstallen per dag. Buurtsuper.be zegt dat dit waarschijnlijk nog een zware onderschatting is, gezien 40% van de winkeldiefstallen niet worden gemeld. Veel winkeluitbaters doen dit niet omdat ze de perceptie hebben dat er toch niets mee gedaan wordt. Uit een enquête van Buurtsuper.be blijkt dan ook dat 70% van de zaakvoerders ontevreden is over het vervolgingsbeleid bij winkeldiefstallen.

 

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1774)

Delhaize hernieuwt samenwerking met Actiris

Nieuws

Brussel - De Brusselse minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt en Delhaize hernieuwen de samenwerking tussen Delhaize en de openbare diensten voor tewerkstelling, Actiris, en opleiding, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel. De gezamenlijke doelstelling is om de Brusselaars nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt en zo het aantal Brusselaars met een baan te verhogen.
Lees meer ››