Provincies en gemeenten ondergraven Vlaams winkelvergunningsbeleid

Nieuws

Onlangs werd bekend dat de provincie Vlaams-Brabant een vergunning weigert af te leveren voor een nieuwe zelfstandige Spar-supermarkt in Ruisbroek. De buurtbewoners vreesden voor hun privacy en mobiliteitsproblemen.

De buurtsuper wou zich vestigen op de oude site van een tuincentrum. De provincie Vlaams-Brabant argumenteerde dat de site te veel bebouwd zou worden en dat op die manier een te groot gedeelte van de grond verhard wordt. Buurtsuper.be, de UNIZO organisatie van zelfstandige supermarkten, stelt vast dat dit soort weigering geen alleenstaand geval meer is: “Buurtsupers die zich willen her-lokaliseren - met de belofte om in de handelskern te blijven - of hun bestaande kernversterkende vestiging willen uitbreiden, botsen steeds vaker op weigeringen van de lokale overheden. Dit staat haaks op het kernversterkend beleid dat de Vlaamse overheid wil uitdragen. Wij hebben zelf kennis van een tiental vergunningsweigeringen en bij verdere navraag blijken er nagenoeg vijftig gelijkaardige gevallen te zijn in het afgelopen jaar”, aldus Luc Ardies van Buurtsuper.be.

Kiezen of delen: kernversterkend beleid of verdere handelsversnippering

Het Vlaamse Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit leggen sinds 2018 de procedures en specifieke bepalingen vast rond het handelsvestigingsbeleid. Dit Vlaamse kernversterkend handelsbeleid is er op gericht om zoveel mogelijk winkels in de handelskernen te vestigen. Buurtsuper.be is voorstander van zo’n kernversterkend beleid. Het voorkomt dat gemeentebewoners verplicht worden om de auto te nemen om hun boodschappen te doen, het is een dam tegen de verloedering van en criminaliteit in stadswijken, en zorgt voor een eerstelijnsvoorziening voor oudere en minder mobiele mensen in landelijke gemeenten en dorpen. Kortom, het versterkt de algemene leefbaarheid van onze steden, gemeenten en dorpen.

Buurtsuper.be heeft de afgelopen maanden echter moeten vaststellen dat een stijgend aantal vergunningsaanvragen van familiale buurtsupermarkten, die zich in de handelskern willen vestigen of hun winkel daar willen uitbreiden, geweigerd worden. In de meeste gevallen gebeurt die weigering na bezwaren van buurtbewoners. Zelfs indien de gemeente de vergunning goedkeurt met eventuele voorwaarden (voldoende aantal parkeerplaatsen, groenvoorziening, vlotte in- en uitgang, bouw van appartementen boven supermarkt enz. …), gaan buurtbewoners in beroep bij de provincie, die op haar beurt de gemeente terugfluit en de vergunning weigert.

Luc Ardies van Buurtsuper.be: “Het is op zich al niet evident om een buurtsuper in de handelskern te vestigen. Zo’n buurtsuper heeft nood aan een minimum aantal m² om tegemoet te komen aan de vragen van de klant (sfeervol en comfortabel winkelen, veel verse en kant-en-klare voeding …) en om de strijd tegen e-commerce en thuisbelevering te kunnen leveren. Vaak is zo’n buurtsuper na het verdwijnen van de laatste bakker of slager, nog de enige winkel waar buurtbewoners terecht kunnen. Als onze leden dan een financieel zware inspanning doen om tegemoet te komen aan allerlei bijkomende eisen van de gemeente, dan worden ze alsnog teruggefloten door de provincie. Soms worden vergunningen geweigerd door de Provincie omdat de ruimte rond de supermarkt teveel wordt verhard en onvoldoende water kan doorsijpelen, terwijl de gemeente eerder meer parkeerplaatsen had opgelegd of omwille van een vlotte mobiliteit een ruimere ingang of uitgangswegen als noodzakelijke vergunningsvoorwaarde had gesteld. Het is pure Kafka die tot gevolg heeft dat datgene wat de Vlaamse overheid predikt, compleet onderuit wordt gehaald door haar eigen provincie- en gemeentebesturen."

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1831)

Binnenkort bij Carrefour betalen met vingerafdruk

Nieuws

De Tijd bericht vandaag over Carrefour die in verschillende van zijn Brusselse winkels klanten de mogelijkheid geeft om met hun vingerafdruk te betalen. Het gaat om een proefproject, maar wanneer het precies van start gaat en over welke winkels het gaat, is nog niet bekend.
Lees meer ››