Sabam en billijke vergoeding worden 'Unisono'

Nieuws

Sabam en billijke vergoeding smelten eindelijk samen in Unisono. UNIZO en Buurtsuper.be waren al langer vragen partij om beide systemen te integreren.

Wie zijn Spotify-playlist afspeelt in een winkel, op de werkvloer of tijdens een fuif, moet daar twee keer voor betalen: een bijdrage aan Sabam voor de auteurs, componisten of uitgevers van het werk en een billijke vergoeding voor de producenten en de muzikanten. Iedereen moet dus bij twee instanties aankloppen om twee licenties aan te vragen en twee facturen te betalen.

Vanaf 2020 wordt die administratieve rompslomp vervangen door een gemeenschappelijk online loket, Unisono. Wie muziek speelt op een openbare plaats, vraagt gewoon één licentie aan en betaalt één factuur. 

Buurtsuper.be en UNIZO ijveren al járen voor deze eenmaking. "Buurtsupers die muziek in hun winkel afspelen moeten hiervoor auteursrechten betalen aan de inningsorganisatie SABAM," zegt Luc Ardies. "Ze dienen hun aangifte in bij SABAM en betalen de factuur. Veel minder bekend is dat ze daarnaast ook nog een - aparte - aangifte moeten indienen voor het betalen van de uitvoerdersrechten (muzikanten) en dat bij een volledig aparte inningsorganisatie (PLAYRIGHT of SIMIM), van wie ze hiervoor een aparte factuur ontvangen."

Ondernemers die dat niet weten of uit het oog verliezen, krijgen een boete. Al bij de oprichting van het Kafka-meldpunt voor administratieve vereenvoudiging in het jaar 2003 hebben Buurtsuper.be en UNIZO dit probleem aangekaart. Op de integratie van de inning voor zowel de auteurs- als uitvoerdersrechten, via één platform en met één factuur, was het al die jaren wachten. Tot nu dus. 

Elk jaar worden 80.000 evenementen aangegeven bij Sabam. 150.000 Belgen betalen een jaarlijks contract om muziek te mogen draaien. 

 

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (2277)