Welke partij is verantwoordelijk voor asbestverwijdering?

Nieuws

Een supermarktuitbater huurt het gebouw en stelt vast dat er asbest aanwezig is: wie is verantwoordelijk voor de verwijdering ervan?

Indien een werkgever een gebouw huurt en vaststelt dat het gebouw niet in orde is met de asbestregelgeving - onder meer afwezigheid van inventaris en aanwezigheid van asbest - wie is dan verantwoordelijk? Het KB 16/3/2006 regelt enerzijds de bescherming van werknemers bij blootstelling aan asbest en in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de werkgever hierbij, maar anderzijds ook de verantwoordelijkheid van de verhuurder van het gebouw. 

Concreet te ondernemen stappen:

  1. Kijk na of er in het huurcontract bepaalde verantwoordelijkheden worden doorgeschoven naar de huurder
  2. Gaat het om een ernstige asbest contaminatie of kan het mits een kleine ingreep verwijderd worden? (grote herstellingen zijn ten laste van de verhuurder en kleine ten laste van de huurder)
  3. Indien grote asbest contaminatie / grote herstelling, dan brengt u als huurder de eigenaar-verhuurder via aangetekend schrijven op de hoogte.
  4. Indien de verhuurder niet (tijdig) de nodige herstellingen doet, kan u zich als huurder in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden beroepen op de “exceptie van niet-uitvoering” van de overeenkomst (controleer of uw huurovereenkomst zich niet distantieert van zo’n ‘exceptie van niet-uitvoering’). Deze ‘exceptie’ wil zeggen dat u als huurder, zonder dat u daarvoor naar de rechter moet stappen, de uitvoering van uw eigen verbintenissen kan opschorten. Met andere woorden dat u dan kan beslissen om de huurprijs niet langer te betalen. Let wel dat u kan aantonen ter goeder trouw te handelen en dat er een proportionaliteit is tussen het te betalen huurgeld en de herstelkosten.
  5. Als u niet tot een overeenkomst met de verhuurder kan komen, is het mogelijk om uw eisen af te dwingen voor de vrederechter. Dat kan in eerste instantie gaan via een verzoeningsprocedure.

Voor meer inlichtingen of vragen, kan u terecht bij Unizo.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1241)