Winkelgebieden met gratis parkeren krijgen 14% meer bezoekers

Nieuws

In het Nederlandse Elsevier Weekblad verscheen een interessant artikel over ‘Waarom stenen winkels winnen’ met enkele bedenkingen rond het parkeren in winkelgebieden.

Hierbij wordt verwezen naar studies van Strabo waaruit blijkt dat, spijts wat sommigen beweren, autobereikbaarheid en parkeergelegenheid in de klassieke handelscentra er wel degelijk toe doen.

Winkelcentrumonderzoeker Strabo heeft in meer dan vijfhonderd winkelcentra en -gebieden onderzoek verricht. Hieruit hebben zij volgende heldere en eenduidige feiten gedestilleerd:
• Gemiddeld wordt een winkelgebied bezocht door 45 procent klanten die met de auto zijn gekomen. De autobezoekers zijn goed voor 61 procent van de omzet. Autobezoekers besteden namelijk twee tot drie keer zoveel als mensen die met het openbaar vervoer, de fiets of lopend zijn gekomen;
• Als in een winkelgebied betaald parkeren wordt ingevoerd, kost dat tegen de 20 procent aan klandizie. En is er een negatief omzeteffect van bijna 30 procent;
• Als in een gebied – deels, bijvoorbeeld met blauwe zones – gratis parkeren wordt ingevoerd – daar waar het eerst niet gratis was – leidt dat tot tegen de 15 procent extra bezoekers. En 20 procent tot 25 procent extra omzet.

De belangrijkste conclusie? In winkelgebieden met gratis parkeren is er 14 procent extra bezoekers. En is er sprake van 20 procent meer winkelomzet. No parking no business? Het geldt nog steeds. En dat blijft gelden. Het autobezit en -gebruik nemen nog steeds toe. En dat zal zo blijven.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1774)

Delhaize hernieuwt samenwerking met Actiris

Nieuws

Brussel - De Brusselse minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt en Delhaize hernieuwen de samenwerking tussen Delhaize en de openbare diensten voor tewerkstelling, Actiris, en opleiding, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel. De gezamenlijke doelstelling is om de Brusselaars nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt en zo het aantal Brusselaars met een baan te verhogen.
Lees meer ››