Franchise

In de voedingsdetailhandel is een overgrote meerderheid van de winkeliers de jongste decennia in een franchiseformule gestapt, een manier van samenwerken zie zowel voor de franchisegever als -nemer een toegevoegde waarde biedt.

www.allesoverfranchising.be

Franchising biedt een interessante tandem voor franchisegevers en -nemers. Maar let op voor contactclausules die bedreigend zijn voor de investeringen van de franchisenemer. 
Via www.allesoverfranchising.be informeren we zowel startende als gevestigde franchisenemers over allerlei wetenswaardigheden rond franchise en reiken we de nodige tools aan om zelf de belangrijkste valkuilen in contacten te ontdekken.

Franchisewet

De specifieke wettelijke regeling voor franchising en commerciële samenwerking heeft betrekking op de informatieplicht en de verplichte wachttermijn vooraleer het contract mag worden ondertekend. Deze wettelijke verplichtingen moeten toelaten dat de kandidaat-franchisenemer zich eerst grondig kan informeren en laten adviseren over de samenwerkingsformule waar hij wenst in te stappen. Enkel op die manier kan hij met kennis van zaken van start gaan.

Lees meer ››

Quick Scan voor franchisenemers

Als kandidaat-franchisenemer heeft u het recht om na de overhandiging van het ontwerpcontract, gedurende één maand voor de ondertekening juridisch advies in te winnen (cfr. Wet van 19.12.2005). Via de UNIZO Quick Scan bieden wij u juridisch advies in samenwerking met een gespecialiseerd advocatenkantoor op maat van uw ontwerp contract. Leden van Buurtsuper.be betalen voor deze dienstverlening € 250, niet-leden € 750.

Lees meer ››