Franchisewet

Sinds 1 februari 2006 is de wet betreffende de precontractuele informatie bij samenwerkingsovereenkomsten van toepassing. De wet legt een uitgebreide informatieverplichting op aan franchisegevers en elkeen die een formule van commerciële samenwerking ter beschikking stelt. De kandidaat-franchisenemers en zelfstandigen die aan commerciële samenwerking doen, moeten een maand voor de ondertekening van het contract specifieke juridische en commerciële informatie krijgen die door de wetgever is opgelegd aan franchisegevers. Sinds 2014 geldt die informatieverplichting tevens indien de franchisegever een contract verlengt. In geval van twijfel of onduidelijkheid over bepaalde clausules in het contract wordt de franchisenemer beschermd: de zaak wordt in dat geval geïnterpreteerd in zijn voordeel.

Nieuws ›› Alle nieuwsartikels (1)