Allergenenvermelding bij niet-voorverpakte levensmiddelen

Sinds eind 2014 is er een wettelijke regeling voor de vermelding van allergenen bij de verkoop van niet-voorverpakte levensmiddelen. Na lobbywerk van BUURTSUPER.BE werd beslist dat deze vermelding niet schriftelijk beschikbaar moet zijn. De winkelier of zijn medewerkers moeten een vraag naar de aanwezigheid van allergenen wel mondeling kunnen beantwoorden. En vraagt de klant hoe de verkoper tot deze informatie is gekomen, dan kunt u verwijzen naar deze procedure.

« Meer veelgestelde vragen