Jaarlijkse of driejaarlijkse medische controle?

Het ziet ernaar uit dat de jaarlijkse medische controle zal worden vervangen door een driejaarlijkse controle. Maar onze externe adviseur voor 'preventie en bescherming op het werk' voorziet voor sommige werknemers nog altijd een jaarlijkse controle. Hoe zit dat nu precies?

Er zijn twee soorten medische controles.

In eerste instantie was er tot voor kort de jaarlijkse medische controle van supermarktpersoneel dat rechtstreeks in contact komt met voeding.  Bedoeling hiervan is om het overdragen van ziektes,… naar de consument te voorkomen. Buurtsuper.be heeft ervoor gepleit om die controle voortaan slechts om de 3 jaar te laten gebeuren, wat ook wettelijk werd aangepast.

Maar anderzijds is er nog altijd de medische (gezondheidscontrole ) controle volgens de wetgeving preventie en bescherming op het werk. Die wetgeving heeft de bedoeling om de werknemers zelf te beschermen, voor zover ze blootstaan aan bepaalde veiligheidsrisico’s (vb. versnijdingen in beenhouwerij, bepaalde risico’s in magazijn werkzaamheden,…). Het is hiervoor de externe preventieadviseur of controlearts die een diagnose stelt of werknemers op basis van hun specifieke werkzaamheden al of niet onderhevig zijn aan die jaarlijkse medische controle. Ook jobstudenten of polyvalente medewerkers, dus afhankelijk van de specifieke werksituatie, kunnen hiervoor in aanmerking komen. 

 

« Meer veelgestelde vragen