Subsidieleidraad voor de detailhandel

Ondernemingen uit de detailhandel kunnen gebruik maken van een brede waaier aan steunmaatregelen.

Zo kunnen starters voor de financiering van hun project een beroep doen op de Win-winlening en gebruik maken van de Waarborgregeling. Wie een winkelconcept op maat wil, dat commerciële aantrekkelijkheid koppelt aan eisen op het vlak van logistiek en veiligheid, kan hiervoor advies bij een gespecialiseerd ontwerper inwinnen via de Kmo-portefeuille.

Voor het aanwerven van personeel bestaan bv. het Banenplan of de Individuele beroepsopleiding (IBO) in de ondernemingen.

Iedere onderneming wordt in haar bestaan wel eens geconfronteerd met de negatieve aspecten van openbare werken:

kmo’s kunnen beroep doen op een verhoogde Hinderpremie bij openbare werken. Een ondernemer met een succesvolle retailformule en met de ambitie uit te breiden naar een keten van winkels, kan de haalbaarheid van dat project laten toetsen via de pijler strategisch advies van de Kmo-portefeuille.

Deze brochure biedt een handig overzicht van de verschillende sectorrelevante steunmaatregelen en wordt regelmatig geactualiseerd. De volledige brochure vindt u hier.