Premies Sociaal Fonds 201/202.01

Het Sociaal Fonds N° 201 is er voor de bestaanszekerheid van de bedienden in de zelfstandige kleinhandel. Concreet kan je bij het Sociaal Fonds N° 201 terecht voor het aanvragen van premies: premies voor werkgevers die werknemers uit de zogenaamde risicogroepen aanwerven, maar ook premies voor werknemers die gebruik willen maken van kinderopvang.

Voor meer informatie, klik hier