3 interessante corona maatregelen voor jobstudenten

Nieuws

Mede op vraag van Buurtsuper.be en UNIZO heeft de regering een aantal interessante maatregelen genomen die betrekking hebben op het tewerkstellen van jobstudenten.

Normaal kunnen studenten tot maximum 475 uur per jaar voordelig bijverdienen. De regering heeft beslist dat de uren in het tweede kwartaal niet meetellen. Supermarkten kwamen tijdens de coronacrisis immers handen tekort en jobstudenten draaiden zoveel extra uren dat ze vrij snel door het wettelijk planfond zouden schieten.

Voor de uren gepresteerd in het tweede kwartaal wordt nu slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71% ingehouden op het brutoloon (de werkgever betaalt een patronale bijdrage van 5,42%). Ook als de student al meer dan 475 uur heeft gewerkt in het eerste kwartaal of in het derde en vierde kwartaal nog 475 uur werkt.

Volgens de normale regels betaalt een student die meer dan 475 uur werkt de normale RSZ-bijdragen (13,07%). De uren die een student werkt in april, mei en juni zijn dus vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Ook voor de kinderbijslag is voor 2020 een uitzondering voorzien. Als een student meer dan 475 uren werkt, kan de kinderbijslag worden verloren. Met de uitzonderingsregeling die voor 2020 is uitgewerkt, worden de gewerkte uren van 1 april tot 30 juni niet bijgeteld.

Tot slot is er ook een derde maatregel: normaal moeten ouders meer belastingen betalen omwille van het (hoger) inkomen van kinderen die fiscaal ten laste zijn. Maar ook op dat vlak is de wetgeving aangepast: de inkomsten van de student in het tweede kwartaal worden niet meegerekend om te bepalen of het kind fiscaal ten laste blijft.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (2215)

Een ‘superbuurt’ dankzij Mooimakers!

Nieuws

In aanloop van het ‘Weekend van de Klant’ organiseert Buurtsuper.be haar jaarlijkse imagocampagne. We kunnen deze campagne enkel maar organiseren dankzij de steun van onze corporate partners. Een van die zeer gewaardeerde partners is Mooimakers.
Lees meer ››

Na de uren van ... Kris Borlo

Nieuws

In de rubriek 'Na de uren' van ons Super magazine brengen we het verhaal achter de hobby van een buurtsuperuitbater. In het juni nummer is dat Kris Borloo van Spar Denderwindeke. Hij speelt op een diatonische harmonica, een typisch Alpen-instrument dat vooral in Oostenrijk bespeeld wordt.
Lees meer ››

77% wil mondmasker verplichten

Nieuws

Uit de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen blijkt dat 77% van de Belgen een mondmasker wil verplichten voor klanten in de supermarkt. 83% vindt dat het verplicht moeten worden voor personeel.
Lees meer ››