Buurtsuper is lokale animator van onze steden en gemeenten

Nieuws

Vlaanderen kampt met winkelleegstand. De stijging van online shopping of e-commerce zal dit proces versnellen. De gevolgen manifesteren zich ook op maatschappelijk vlak aangezien de leefbaarheid van de getroffen steden en gemeenten erop achteruitgaat. Buurtsuper.be liet een enquête uitvoeren door Marketing Development om te peilen naar de manier waarop buurtsupermarkten de rol van lokale animator kunnen vervullen.

Zowel bij de zaakvoerders als het personeel van buurtsupers woont 8 op 10 in dezelfde gemeente als waar de buurtsuper gevestigd is. De zelfstandige zaakvoerders ondersteunen niet alleen het plaatselijke verenigingsleven, maar maken er ook vaak zelf deel van uit.

Marketing Development enquêteerde zelfstandige supermarkten in Vlaanderen die behoren tot de gekende franchise enseignes zoals Delhaize, Carrefour, Colruyt Retail Partners, Alvo en Lambrechts. Hun omzetaandeel binnen deze groepen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Bedoeling was om te onderzoeken of die zogenaamde buurtsupermarkten een gewoon onderdeel zijn van een fijnmazig netwerk dat deel uitmaakt van de grote supermarktketens, dan wel of die zelfstandige ondernemers ook de rol kunnen opnemen van lokale animator in de steden, gemeenten en dorpen waar ze deel van uitmaken. Stijgt hun belang enkel op economisch vlak of kunnen zij ook een maatschappelijke rol van betekenis spelen?

Lokale verenigingen ondersteunen
De onderzoeksresultaten zijn hoopgevend: 8 op de 10 zaakvoerders (82%) van deze zelfstandige supermarkten wonen in dezelfde gemeente als waar hun buurtsupermarkt gevestigd is. 6 op 10 (58%) van  ondersteunen ook het lokale verenigingsleven en 3 op 10 (33%) van de zaakvoerders zijn zelfs persoonlijk actief in dat lokale verenigingsleven. Dit verklaart ook waarom bijna de helft van de buurtsupermarkten jaarlijks voor meer dan €2500 de lokale verenigingen financieel ondersteunen. Een belangrijk gegeven is ook dat meer dan de helft (54%) van de buurtsupers ‘altijd’ en ‘doelbewust’ personeel uit de eigen (buur)gemeente rekruteert en 4 op 10 (39%) ‘soms’. Met als gevolg dat ook 8 op 10 (78%) van het winkelpersoneel in dezelfde (buur)gemeente woont en werkt.

Maatschappelijke rol erkennen
Luc Ardies van Buurtsuper.be: “De buurtsuper groeit in zijn rol tegen maatschappelijke verzuring. Vooral gelet op de stijgende winkelleegstand is het belangrijk dat de lokale bevolking nog steeds terecht kan bij een ondernemer die zelf ook deel uitmaakt van de plaatselijke gemeenschap. Zo’n zelfstandige ondernemer voelt zich betrokken en medeverantwoordelijk voor wat er reilt en zeilt onder de kerktoren. De gemeenten en steden moeten de komende jaren die maatschappelijke rol van de buurtsuper erkennen en daadwerkelijk ondersteunen.”  
 
Buurtsuper.be voert momenteel een imagocampagne die de sociale rol van de buurtsuper extra in de verf wil zetten bij de brede samenleving. Op www.superbuurt.be kunnen klanten terecht om een leuke wedstrijd te spelen, aankoopbons te winnen en hun favoriete buurtsuper te verkiezen.

Op de foto: Spar Eke zet zich samen met verenigingen in voor hun gemeente. Bij de zwerfvuilactie van afgelopen zaterdag verzamelden ze samen met de lokale vereniging KLJ.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1774)

Delhaize hernieuwt samenwerking met Actiris

Nieuws

Brussel - De Brusselse minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt en Delhaize hernieuwen de samenwerking tussen Delhaize en de openbare diensten voor tewerkstelling, Actiris, en opleiding, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel. De gezamenlijke doelstelling is om de Brusselaars nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt en zo het aantal Brusselaars met een baan te verhogen.
Lees meer ››