Colruyt Group investeert fors in strijd voor minder zwerfvuil

Nieuws

In het kader van het vijfjarenplan “Samen voor minder Zwerfvuil” lanceert Colruyt Group een nieuwe grootschalige actie om zwerfafval aan te pakken. Aangepaste vuilnisinfrastructuur en een nationale sensibiliseringscampagne moeten medewerkers en klanten aanzetten om vuilnis correct weg te werpen.

Eerder deed Colruyt Group een succesvol nudiging-experiment op onder meer 11 winkelparkings, wat zorgde voor een aanzienlijke vermindering van zwerfafval. De retailer rolt dit succesvol project nu verder uit op 220 winkelparkings van Colruyt en op verschillende centrale sites van de groep. Daar komen telkens minstens 1 peukenpaal en 1 opvallend “afvaleiland” voor sortering van pmd en restafval, goed voor een investering van € 700.000. Ook affiches in winkels en bushokjes rondom de filialen, labels op meer dan 4 miljoen zwerfvuilgevoelige wegwerpverpakkingen en een afval-challenge moeten mee helpen bijdragen tot een gedragsverandering naar minder zwerfvuil.

Colruyt Group engageerde zich drie jaar geleden voor een vijfjarig ‘Samen voor minder zwerfvuil’-actieplan. In dit kader lanceerde de groep vorig jaar een experiment: op 11 Colruyt-winkelparkings en enkele centrale sites zoals distributiecentra werden peukenpalen en “afvaleilanden” die bestaan uit sorteervuilnisbakken voor restafval en pmd, geïnstalleerd. Met deze extra infrastructuur wou de retailer haar werknemers en consumenten aanporren om hun afval correct weg te gooien. En die aanpak werkt duidelijk: op de testsites lag een kwart minder zwerfvuil en werd meer afval juist weggegooid. Bovendien verbeterde de netheidsscore overal aanzienlijk.

Meer dan alleen PET-flesjes en blikjes

Colruyt Group rolt dit proefproject nu uit op grote schaal. Zo worden de parkings van meer dan 220 Colruytwinkels, distributiecentra en andere terreinen die Colruyt Group zelf beheert uitgerust met ten minste 1 peukenpaal en 1 “afvaleiland” met sorteerbakken voor restafval en pmd. Op plaatsen waar veel zwerfvuil ligt, zal dat aantal hoger liggen.

Concreet investeert de groep dit jaar 700.000 euro in 600 nieuwe vuilnisbakken, 600 peukenpalen en 30 hangende vuilnisbakjes. Daarnaast voert Colruyt Group ook een nationale sensibiliseringscampagne rond zwerfvuil met onder meer advertenties, affiches in de winkels en posters in bushokjes in de directe omgeving van de winkels.

 

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1193)

Aangekondigde controleactie FAVV in Sint-Truiden

Nieuws

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voert van zaterdag 20 oktober tot en met zaterdag 27 oktober 2018 een controleactie uit in Sint-Truiden. Hierbij worden alle ondernemers die actief zijn in de voedselketen gecontroleerd.
Lees meer ››

Groeiende e-commerce: wees je bewust van toegevoegde waarde

Nieuws

In de ‘Tijd’ van afgelopen weekend verscheen een artikel over grote bedrijven die met online verkoop starten en hierbij hun klanten & winkels ‘bypassen’. Zowel in de lingerie- als verzekeringssector blijkt de online verkoop, waarbij bedrijven rechtstreeks de consument aanspreken, aanleiding te geven tot een moeilijke evenwichtsoefening.
Lees meer ››