Minimum maandlonen worden verhoogd met 1,1%. Later mogelijk nog eens met 2,4%.

Nieuws

De zogenaamde ‘Groep van 10’ (vakbonden en werkgeversorganisaties waaronder UNIZO) willen de minimumlonen in ons land met 3,5% laten stijgen. De minimumlonen worden in november met 1,1% verhoogd en in april met 2,4%.

Het minimumloon voor wie ouder dan twintig jaar is bedraagt op dit moment 1.655 euro bruto per maand. Een loonsverhoging van 3,5% staat voor een opslag van 58 euro bruto voor 136.000 loontrekkenden. Eerder was een verhoging van de minimumlonen met 1,1% boven op de index opgenomen in het loonakkoord van voor de zomer. Daarmee zouden ze even snel stijgen als de andere lonen. Voor de socialistische vakbond ABVV was dat evenwel veel te weinig, waardoor van een hoger minimumloon voorlopig niets in huis kwam.

Maar hogere minimumlonen betekent ook hogere kosten. Vandaar dat UNIZO enkel bereid is om naast de verhoging van 1,1%, met een verdere stijging van 2,4% enkel in te stemmen als ze worden gecompenseerd door de overheid. Over de mogelijke compensaties zijn de sociale partners het nog niet eens. Een mogelijkheid is een gerichte lastenverlaging voor lonen onder 1.900 euro. Zo'n verlaging van de sociale bijdragen zou de volgende federale regering moeten financieren. Over de compensaties wordt volgende week aan de tafel van de Groep van Tien overlegd. Zodra het akkoord definitief is, is het de gewoonte dat de federale regering het uitvoert. Omdat de regering-Michel in lopende zaken is, belandt het dossier evenwel op de tafel van de volgende federale regering.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (2277)