Opinie Luc Ardies over statiegeld PET: installatie retourautomaat gefaald

Nieuws

Met het nakende strijdplan tegen plastic van Vlaams Minister Joke Schauvliege op de regeringstafel lijkt de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes kortbij te komen. Als experiment installeerde één van de leden van Buurtsuper.be vorig jaar een retourautomaat. Een slechte beslissing, zo blijkt uit de opinie van Luc Ardies afgelopen vrijdag in Het Laatste Nieuws.

De retourautomaat bleek een lokinstrument om ook onder meer conservenblikken of andere verpakkingen waar geen statiegeld op berust te droppen. De automaat slikt deze verpakkingen niet in, met als gevolg dat dit afval in de winkel achterbleef. De gevolgen bleef niet uit: van wachtende klanten, vuile troep en lekkages achteraan de automaat.

Ook de kostprijs die tussen de 35.000 en 40.000 euro ligt, is niet min te noemen. Daar komen ook nog extra personeelskosten, de kostprijs voor de afhaling en tot slot het opofferen van verkoopruimte bij kijken.

Geschat wordt dat zo’n 10.000 winkels, tankstations, frituren enz. in België die drankverpakkingen verkopen voor een grote investering komen te staan. De minister heeft de intentie om de factuur van de statiegeld-operatie bij de industrie te leggen, via een vergoeding van 0,5 eurocent per blikje en 1,5 cent per flesje. Het is een utopie om ervan uit te gaan dat de industrie alle bijkomende kosten bij de invoering van statiegeld kan dragen, zonder die door te rekenen aan de consument. Vandaag betaalt de industrie immers al een half miljard euro aan heffingen op verpakkingsheffingen, Fost Plus-bijdragen (het zogenaamde groene punt) en het bestrijden van zwerfafval aan de hand van sensibiliseringscampagnes.

Kortom, de invoering van statiegeld zal de consument veel rompslomp bezorgen maar zal hem ook veel meer kosten dan de huidige blauwe zak waarin hij nu zijn drankverpakkingen deponeert waarna ze thuis worden opgehaald voor recyclage.

Dit brengt ons naadloos bij de minderheid van hardleerse sluikstorters die de eigenlijke oorzaak zijn van ons plastic probleem. Gaan de hardleerse sluikstorters bij de invoering van statiegeld de discipline opbrengen om hun lege blikjes en plastic flesjes mee naar huis te nemen - in plaats van ze vanuit hun auto of vanop hun fiets in de bermen te kieperen? Om vervolgens een traject af te leggen dat veel complexer is dan het huidige blauwe zak – systeem? Dit alles voor 25 cent? Buurtsuper.be investeert liever samen met haar leden en de industrie in lokale sensibiliserings- en opruimacties waarbij jeugd- of andere verenigingen worden vergoed om het zwerfvuil aan te pakken.

Bron: Het Laatste Nieuws

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1540)