Regularisatie van geldautomaten in (buurt)supermarkten

Nieuws

Er zijn steeds minder geldautomaten waar je nog cash uit de muur kunt halen. Vooral in kleine gemeenten veroorzaakt dat problemen. Als het van N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels afhangt, kan je binnenkort opnieuw geld uit een automaat halen in de supermarkt. Buurtsuper.be pleit hier al langer voor en ging het probleem aankaarten bij de bevoegd minister.

Steeds minder geldautomaten
Volgens de recentste cijfers van Febelfin, de federatie van banken, telde ons land in 2015 nog 6.527 bankkantoren. In 2018 waren dat er nog 5.126. Dat is een daling van meer dan 20%. Met het verdwijnen van het kantoor, verdwijnt in veel gevallen ook de bijbehorende geldautomaat. Ook 'losse' automaten, die niet verbonden zijn aan een kantoor, verdwenen. In 2015 waren er 8.754 geldautomaten, in 2018 nog 7.869, een daling van goed 10%.

Buurtsupers teruggefloten
Buurtsuper.be waarschuwde eerder voor deze nefaste tendens. In deze context is het des te opvallender dat buurtsupermarkten, die sinds vele jaren een geldautomaat in hun winkel ter beschikking stellen, plots werden teruggefloten door de FOD Binnenlandse Zaken.

In zo'n 150 (buurt)supermarkten in ons land stond tot anderhalf jaar geleden een geldautomaat op een paar meter van de kassa. Eind 2017 werden bijna al die apparaten buiten werking gesteld. Het gevolg van een dertig jaar oude beveiligingswet die voorschrijft dat zo'n automaat enkel gevuld mag worden door een erkende firma. "Die wet dateert van lang voor er automaten voor supermarkten bestonden", zegt N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels. "In de praktijk was er lange tijd een gedoogbeleid en vulde de winkelier de biljetten gewoon zelf aan."

In 2017 gaf toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de volledige beveiligingswet een update. "Wij (Ingels werkte op het kabinet van minister Jambon, red.) wilden de situatie regulariseren, maar de aanpassing is uiteindelijk gesneuveld in het kader van een compromis."

Plots begon de inspectie echter wél een strikte naleving van de wet af te dwingen. De FOD oordeelde dat de betrokken buurtsupers niet beschikten over een vergunning die, strikt wettelijk gezien, noodzakelijk is om ‘geldtransporten’ te doen. De verplaatsingen van de geldautomaat vooraan in de winkel naar de beveiligde kluis een tiental meters verderop werd als ‘geldtransport’ beschouwd en kon dus niet langer.

De winkels moesten bijgevolg een privaat beveiligingsbedrijf inschakelen om elke ochtend en avond langs te komen. "Een dure zaak en dus zijn ze er bijna allemaal mee gestopt. Op straffe van dwangsom werd de leverancier van de geldautomaten verplicht om de toestellen weg te halen bij de betrokken buurtsupers. Terwijl het voor klanten toch zeer handig was, zeker nu steeds meer geldautomaten uit het straatbeeld verdwijnen."

Wetsvoorstel
Ingels dient nu een wetsvoorstel in om de automaten in supermarkten alsnog te regulariseren. Buurtsuper.be juicht dit uiteraard toe. “Die geldautomaten in winkels bieden niet alleen maatschappelijk gezien een oplossing voor de minder mobiele bevolking. Maar ook de buurtsuper zelf heeft voordeel bij de installatie van zo’n geldautomaat. De hoeveelheid cash geld in de supermarkt slinkt gevoelig en de zaakvoerder moet niet langer zelf het cash geld naar de dichtstbijzijnde bank brengen”, aldus Luc Ardies van Buurtsuper.be.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1768)

50-plussers leveren maaltijdboxen

Nieuws

Het Gentse maaltijdbox-bedrijf Foodbag lanceert een koerierdienst die een 85-tal 50-plussers en gepensioneerden zal inschakelen. Die zullen tewerkgesteld worden met een flexi-job om ingrediënten aan huis te brengen.
Lees meer ››