Update: verbod plastic zakjes in supermarkten

Nieuws

De Vlaamse Regering besliste vorig weekend dat er een verbod komt op het verdelen van plastic draagtassen in supermarkten. Ondertussen is duidelijk geworden dat het verbod effectief ingaat op 1 januari 2019.

Voor bestaande voorraden die aangekocht werden voor het verbod, wordt het gratis uitdelen nog toegelaten tot 6 maanden na de inwerkingtreding van het verbod.

Toelichting art. 58: “Het gratis uitdelen van lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik is verboden bij aankoop in de detailhandel. Onder detailhandel moet worden verstaan elk verkooppunt en elke vorm van verkoop aan consumenten, al dan niet overdekt.”

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1774)

Delhaize hernieuwt samenwerking met Actiris

Nieuws

Brussel - De Brusselse minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt en Delhaize hernieuwen de samenwerking tussen Delhaize en de openbare diensten voor tewerkstelling, Actiris, en opleiding, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel. De gezamenlijke doelstelling is om de Brusselaars nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt en zo het aantal Brusselaars met een baan te verhogen.
Lees meer ››