Vanaf 1 mei verkorte opzegperiode voor werknemers met maximum 6 maanden dienst

Nieuws

De regering heeft, bij wijze van compensatie van de afschaffing van de proefperiode, nieuwe opzeggingstermijnen vastgelegd. Die gelden bij het ontslag van werknemers met maximum 6 maanden dienst.

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn opgenomen in de wet betreffende de versterking van de economische groei, die op 9 maart 2018 goedgekeurd werd in de Kamer. De nieuwe opzegtermijnen gelden bij het ontslag van werknemers met maximum 6 maanden dienst. Deze nieuwe termijnen gelden vanaf 1 mei 2018. Aan de andere opzegtermijnen vanaf 6 maanden anciënniteit, of indien de werknemer zelf zijn ontslag geeft, verandert dus niets.
 
Tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling dient u nu dus volgende opzegtermijnen moeten respecteren:
•             Minder dan 3 maanden anciënniteit: 1 week
•             Vanaf 3 maanden anciënniteit: 3 weken
•             Vanaf 4 maanden anciënniteit: 4 weken
•             Vanaf 5 maanden anciënniteit: 5 weken.
 
Gezien de opzegtermijnen  in elk arbeidsreglement moeten vermeld worden, heeft deze aanpassing ook gevolgen voor uw arbeidsreglement. De huidige opzegtermijnen dienen vervangen te worden door de nieuwe opzegtermijnen.  Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij hiervoor een model van bijlage bij het arbeidsreglement opgesteld (zie bijlage).  Het volstaat dat u  deze bijlage toevoegt aan uw huidig arbeidsreglement. De klassieke en omslachtige procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet niet gevolgd worden.
 
Wat moet u concreet doen?
•             Het modeldocument in bijlage toevoegen aan uw arbeidsreglement tegen 1 mei 2018;
•             Alle werknemers dit modeldocument bezorgen;
•             Een exemplaar van die nieuwe bijlage opsturen naar het Toezicht op de Sociale Wetten.
 
Bron: ADMB

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1477)