Wenst u uw medewerkers op een fiscaalvriendelijke manier te belonen?

Nieuws

Met het systeem van de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen kunt u al uw medewerkers of een deel ervan op een fiscaal en sociaal gunstige manier een bonus toekennen.

De voordelen zijn gebonden aan de collectieve resultaten van uw supermarkt of van een groep van medewerkers die actief zijn in een bepaalde afdeling (vb. beenhouwerij & traiteurafdeling).

Bonus
Dat collectief resultaat moet wel objectief en meetbaar zijn. Deze manier van belonen kan éénmalig worden georganiseerd en is dus geen verworven recht. Interessant is dat er op deze voordelen (onder een maximale grens) geen bedrijfsvoorheffing of inkomstenbelasting hoeft betaald te worden. Bovendien houdt uw medewerker 109 % meer over dan met een klassieke bonus. Voor de bonus “CAO 90” betaald in 2018, ligt het vrijgesteld maximumbedrag hoger dan het bedrag van vorig jaar: de geïndexeerde plafonds werden bepaald op 3.313 euro (sociaal plafond) en op 2.880 euro (fiscaal plafond).

Een bonus toegekend in het kader van een niet-recurrente resultaatgebonden bonusplan is, binnen de grenzen van een plafond dat elk jaar wordt geïndexeerd, vrijgesteld van belastingen en van gewone sociale bijdragen.

Hierbij een model dat u kan inspireren zelf de bonus aan te vragen voor het boekjaar 2019. Dit dient te gebeuren bij de FOD Werk – Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Overleg eerst met uw sociaal secretariaat.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1469)

VLAM activiteitenverslag 2018

Nieuws

De buitenwereld kent VLAM vooral van de binnenlandse mediacampagnes voor consumenten. VLAM spreekt echter ook professionals aan: gezondheidswerkers, handelaars, winkeliers of horeca-uitbaters. Het promotiecentrum hecht steeds meer belang aan communicatie over duurzaamheid.
Lees meer ››

Wat met flexi-jobs na verkiezingen?

Nieuws

Wie minstens vier vijfde werkt of gepensioneerd is, mag een flexi-job uitoefen in de horeca, bij bakkers en slagers en in de kleinhandel. Sommige politieke partijen stellen het systeem van de flexi-jobs in vraag.
Lees meer ››