Buurtsuper.be in ‘De Standaard’ over de nieuwe buurtsupermarkten

Nieuws

In de Standaard verscheen afgelopen weekend een artikel over de nieuwe buurtsupermarkten. De journalist constateert dat in sneltreinvaart de grote supermarktketens de straathoeken met kleinere winkels bezetten die lijken op de verdwenen kruidenier. Deze week stelde Delhaize nog een update van de slager-traiteur-kruidenier voor in Nijvel.

De Standaard vraagt zich in het artikel af: “Schuiven we blijgezind aan de kassa aan, of is het beter om een alternatief in de buurt te zoeken? Het lijkt de vrucht van een gewiekste strategie. Eerst hebben de supermarkt­ketens, met hun scherpe prijzen en handige parkeerterreinen, de buurtwinkel de nek omgewrongen.” Gino Van Ossel van de Vlerick Business School: “Wie nostalgisch doet over de vorige generatie winkels vergeet ook dat zo'n model alleen werkbaar was omdat vrouwen aan de haard bleven en tijd hadden om zes keer per week naar vijf verschillende winkels te gaan. De winkels zijn veranderd omdat de wereld veranderd is.” 

“Heb je als buurtbewoner dan niet de morele plicht om de lokale middenstand te steunen?”, vroeg de journalist zich af. Luc Ardies van Buurtsuper.be: “Dat doe je ook in de buurtsupermarkten die van de ketens afhangen.” De evolutie waarbij de ketens de buurtwinkels in handen namen, noemt Ardies een 'geluk bij een ongeluk'. “Er zijn veel buurtwinkels verdwenen en de speciaalzaken hebben het lastig. Daar zijn we niet gelukkig mee. Maar we zien wel dat veel zelfstandigen een nieuwe adem vinden als franchisenemer van een ketenconcept. Het aantal winkels neemt toe: in 2007 hadden we 1200 zelfstandige buurtsupermarkten, in 2017 waren dat er 1370. Zowel de ketens als de zelfstandige winkelhouders winnen erbij: voor de ketens is het een lokale verankering die kan helpen om zich te beschermen tegen buitenlandse spelers. Voor de winkelhouders betekent het dat ze kunnen inkopen met de schaalvoordelen van de groten. We moeten er wel over waken dat ze de ruimte krijgen om een ketenconcept te vertalen naar hun buurt”, zegt Ardies. “Het is goed dat die nieuwe buurtsupermarkten er gekomen zijn en sociale functies opnemen”, zegt Stijn Oosterlynck, stadssocioloog aan de UA. “Niet alleen waren er almaar minder winkels, je ziet dat ook de overheid en de banken hun aantal kantoren overal te lande afgebouwd hebben. Bovendien spelen die winkels goed in op de mobiliteitsproblemen. En ook voor de kansen van de vergrijzing hebben de ketens een oog: ze mikken onder meer op buurten met serviceflats.”

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1477)