"Europese niveau bepaalt 60 tot 70% van het beleid"

Nieuws

In de Standaard verscheen een artikel waaruit zou blijken dat de EU 60 tot 70% van ons beleid bepaalt. Er zijn ooit zelfs hogere percentages geopperd.

Voormalig Europees Commissievoorzitter Jacques Delors voorspelde in de jaren tachtig dat 80% van de eengemaakte markt een wetgeving met Europese oorsprong zou krijgen. Het cijfer is daarna overgenomen door eurosceptici om te waarschuwen voor de bemoeizucht van superstaat Europa.

Hoe groot de Europese invloed echt is, valt nochtans moeilijk precies te bepalen. Onderzoek in Nederland, Denemarken en Oostenrijk wees uit dat Europese richtlijnen, de belangrijkste regelgeving op Europees niveau die minimumnormen oplegt aan lidstaten, aan de grondslag liggen van minder dan 13% van de regelgeving. Maar evengoed is er Frans onderzoek dat aan 85% komt.

Alleszins is het duidelijk dat de hygiënewetgeving of het beleid rond voedselveiligheid, waar onze supermarkten en speciaalzaken zoveel mee te maken hebben, quasi integraal vanuit Europa wordt bepaald.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (2212)