FAVV bericht over inrichting van toiletten

Nieuws

De vermelding uit de autocontrolegidsen in verband met de inrichting van de toiletten “Toiletruimten mogen niet rechtstreeks uitkomen in ruimten waar voedsel wordt gehanteerd” is aangevuld.

Het gaat om volgende verduidelijking. Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne vermeldt in bijlage III, hoofdstuk I, punt 2 het volgende: “Er moet een voldoende aantal toiletten met spoeling aanwezig zijn die aangesloten zijn op een adequaat afvoersysteem. De toiletten moeten schoon zijn en goed worden onderhouden. Toiletruimten mogen niet rechtstreeks uitkomen in ruimten waar onverpakte levensmiddelen worden gehanteerd of opgeslagen.”
Er dient een sas te zijn tussen de toiletten en de ruimten waar onverpakte levensmiddelen gehanteerd, opgeslagen, bewerkt of verwerkt worden.Dergelijk sas is echter niet noodzakelijk voor toiletruimten die uitkomen in ruimten waar enkel levensmiddelen in gesloten verpakking worden opgeslagen aangezien hier geen risico bestaat op verontreiniging.

Je vindt meer info in deze bijlage.

Bij vragen kan je terecht bij Veronique Bert
 

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1972)